Διαφήμιση σε Google Ads για υπηρεσίες τουρισμού

Διαφήμιση σε Google Ads για ξενοδοχεία και εταιρίες τουρισμού

Διαφήμιση σε Google Ads για ξενοδοχεία και εταιρίες τουρισμού

Σχεδιασμός – διαχείριση διαφήμισης σε Google ads

Οι διαφημίσεις Google Ads (Adwords) εμφανίζονται στην αρχική σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης της Google, ύστερα από κάθε αναζήτηση ενός χρήστη.

Δεν εμφανίζονται όμως σε τυχαίες  αναζητήσεις, αλλά σε αναζητήσεις χρηστών σε λέξεις και μικροφράσεις που ταυτίζονται με τις λέξεις και μικροφράσεις που έχει οριστεί να εμφανίζεται η συγκεκριμένη διαφημιστική καμπάνια. Αυτό σημαίνει ότι ο μεν χρήστης βλέπει διαφημίσεις του περιεχομένου που αναζητά και οι συγκεκριμένες διαφημίσεις προβάλλονται στο κοινό που ενδιαφέρεται για το περιεχόμενό τους και αναζητά σχετικές πληροφορίες.

Για να είναι λοιπόν επιτυχημένη μια διαφημιστική καμπάνια adwords έχει μεγάλη σημασία να σχεδιαστεί και να δομηθεί σωστά, με βάση το περιεχόμενο και τους στόχους της ιστοσελίδας που θα προβληθεί, και να καθοριστούν επακριβώς οι λέξεις και μικροφράσεις στις οποίες θα προβάλλεται. Στόχος είναι να επιτύχει το μέγιστο προσδοκόμενο αποτέλεσμα και να αποφευχθεί προσέλκυση μη επιθυμητού κοινού και άσκοπα click = μη ανταποδοτικό κόστος.

Στοχευμένο αριθμό επισκεπτών

Σταθερή ροή στοχευμένου υψηλού αριθμού επισκεπτών στην ιστοσελίδα του και κατά συνέπεια αποτελεσματικότερη επικοινωνία με ευρύτερο κοινό, αύξηση της φήμης, ισχυροποίηση του brand name και σημαντική διεύρυνση του αριθμού των επισκεπτών της ιστοσελίδας και των δυνητικών πελατών σας

Διαφήμιση σε Google Ads για ξενοδοχεία και εταιρίες τουρισμού

Η iservices αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και την παρακολούθηση – διαχείριση της καμπάνιας Google Ads που χρειάζεται  το ξενοδοχείο ή η τουριστική σας επιχείρηση για να επιτύχει

Χαμηλότερο κόστος

Χαμηλότερο κόστος από άλλες μορφές προβολής, αφού οι καμπάνιες Google Ads είναι Pay per Clik,
δηλαδή απολύτως ανταποδοτικές.

Διαφήμιση σε Google Ads για ξενοδοχεία και εταιρίες τουρισμού

Διαφήμιση σε Google Ads για ξενοδοχεία και εταιρίες τουρισμού

Επίσης η iservices αναλαμβάνει εξειδικευμένα: